Gospodarka odpadami

Zobacz ulotkę:

Odpady segreguję, bo surowców nie marnuję!

Slajd1


Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Choczewo- RDR firmy

Miejsce zagospodarowania odpadów

Zbiórka elektrośmieci i baterii

Zbiórka przeterminowanych leków

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Choczewo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Choczewo za 2016 rok


 

segregacja

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/abc-segregacji-odpadow/


Odbiór odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku. Ryczałtowa stawka opłaty.

Komunikat

ROCZNA OPŁATA RYCZAŁTOWA

PROSIMY O UZUPEŁNIANIE WSZYSTKICH DANYCH ZAWARTYCH W DRUKU DEKLARACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DANE ADRESOWE, ZARÓWNO MIEJSCA STAŁEGO ZAMIESZKANIA (OBOWIĄZKOWO NALEŻY PODAWAĆ INFORMACJE TJ. POWIAT, GMINA, NR TELEFONU KONTAKTOWEGO) JAK I MIEJSCA POWSTAWANIA ODPADÓW (ULICĘ, KOD POCZTOWY I POCZTĘ (84-210 CHOCZEWO)) ORAZ DANE ZWIĄZANE Z WYLICZENIEM OPŁATY.

DEKLARACJA – PDF

DEKLARACJA – DOC

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Odbiór worków do zbierania odpadów komunalnych

OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA TABLICZKI Z NUMEREM DOMU

Harmonogramy:

Choczewo

Lubiatowo, Kopalino, Kierzkowo, Jackowo osiedle (k. Kopalina)

Sasino, Stilo, Ciekocino, Słajszewo

Starbienino


OPŁATY I DEKLARACJE – stali mieszkańcy gminy


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Osetnik (Stilo), Sasino, Ciekocino, Ciekocinko, Słajszewo, Słajszewko, Biebrowo, Jackowo

Choczewo ul: Pucka, Pierwszych Osadników, Wojska Polskiego, Piwna, Szkolna, Kowalewskiego, Krótka, Bałtycka

Łętowo, Łętówko, Słajkowo, Gardkowice, Karczemka Gardkowska

Żelazno, Kurowo, Przebendowo, Przebendówko, Borkowo, Borkówko, Zwartowo, Zwartówko, Zwarcienko, Gościęcino

Lublewo, Lublewko, Starbienino

Choczewo ul: Chmielna, Kusocińskiego, Kościuszki, Prusa, Reymonta, Mickiewicza, Konopnickiej, Matejki, Ogrodowa, Łąkowa, Łowiecka, Lisia, Różana, Świerkowa, Osada Leśna, Jeziorna

Lubiatowo, Kopalino, Kierzkowo, Karczemka Kierzkowska, Osieki Lęborskie, Jackowo Osiedle (k. Kopalina)

Choczewko

Choczewo (bloki): ul. Pucka 10, Pucka 12, Pucka 14, Pucka 16, Wojska Polskiego 3, Wojska Polskiego 5


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
PSZOK

Zmiana godzin PSZOK 2017

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Choczewo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – informacja


EDUKACJA EKOLOGICZNA

Film zrealizowany na terenie ZZO CBK w Czarnówku „Droga odpadu – zobacz co się dzieje z odpadami z naszej gminy”

Film „Nie spalaj śmieci, spal się ze wstydu”

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Środowiska:
EKOdzieciaki (eko – gry i zabawy dla dzieci)

Nowe prawo dla czystego środowiska

Materiały edukacyjne:

Podane powyżej materiały mają charakter poglądowy. Szczegółowy sposób i zakres selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Choczewo określają Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Choczewo oraz uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.