PRZYPOMINAMY !!!

pies 

Posiadanie czworonoga to nie tylko przyjemności, lecz także obowiązki. Warto wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie oraz poznać konsekwencje niestosowania się do nich.

Zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada  na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń.

W ostatnim czasie na terenie Gminy Choczewo wystąpiły przypadki pogryzienia  dzieci przez psy wypuszczone bez kagańca i smyczy w miejscach publicznych.

Pamiętajmy!

Za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi – np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i dyscypliny.

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Coraz częściej słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia przez psa dziecka czy nawet dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna.

Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii!

 Przypominamy!
Bez względu na to, czy idziemy z ratlerkiem czy z rottweilerem, mamy obowiązek trzymania psa na smyczy. W przeciwnym przypadku grozi za to mandat w wysokości 250 złotych.

Kategoria: Aktualności

Od dnia 17 czerwca 2017 r. zaostrzenie przepisów w sprawie wycinki drzew

Bez tytułuUrząd Gminy Choczewo informuje, że z dniem 17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami każde planowane usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości nieleśnych stanowiących własność osób fizycznych ( grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i in.) na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia w Urzędzie Gminy.
Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

OnkoRejs

plakat OnkoRejs

Więcej informacji – TUTAJ

Trasa nr 3

 

Kategoria: Aktualności

VI Maraton Wrotkarski i Puchar Wójta.

„PGE EJ 1 – Sponsorem Głównym VI Maratonu Wrotkarskiego
o Puchar Wójta Gminy Choczewo 2017”


choczewo plakat 2017-page-001

Sponsor Główny:

logo PGE EJ 1 sp zoo poziom RGBSOA_uzupelniajaca_kolor

MAPA TRASY MARATONU

Mapa trasa maratonu 2016

TRASA OBJAZDU

Objazd rolki 2016Zgłoszenia

REGULAMIN

Zgoda na udział dziecka

Kategoria: Aktualności

Zmiana godzin otwarcia PSZOK

Zmiana godzin PSZOK 2017

Kategoria: Aktualności

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie informuje

news_gmina

W dniu 21.06.2017 roku o godzinie 12:00 odbędzie się debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbędzie się w Zespole Szkół w Choczewie przy ul. Szkolnej 2.

Organizatorem debaty jest insp. Beata Perzyńska Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie wspólnie z Gabrielą Lisius Starostą Powiatu Wejherowskiego. Spotkanie poświęcone będzie bezpieczeństwu w sezonie letnim 2017 na terenie gminy Choczewo i Gniewino.

Podczas debaty omówione zostaną również tematy dotyczące „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, Aplikacji „MOJA KOMENDA” oraz „RSO”, a ponadto zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych nad wodą, na drodze oraz w cyberprzestrzeni. Serdecznie zapraszamy.

Kategoria: Aktualności

II Onkorejs Granicami Polski – po pierwsze: badaj się

plakat_trasa nr 3W dniach od 25 czerwca do 1 lipca 2017 r. odbędzie się II Onkorejs Granicami Polski – ogólnopolski marsz dla osób chorych onkologicznie oraz wspierających ich osób zdrowych. Projekt polega na przygotowaniu i organizacji 7-dniowego marszu, który obejmie 34 piesze trasy wzdłuż granic Polski, każda ponad 100-km.

Onkorejs Granicami Polski prowadzi również przez gminę Choczewo. Uczestniczki marszu trasą nr 3. (z Jastrzębiej Góry do Ustki) idą pod hasłem „Po pierwsze: badaj się”.

Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Przepraszamy za utrudnienia

article

Nadleśnictwo Choczewo i Gmina Choczewo przepraszają za okresowe utrudnienia komunikacyjne i inne związane z wykonaniem wspólnej inwestycji w m. Kopalino i terenach leśnych pasa nadmorskiego

     Nadleśnictwo Choczewo wespół z Gminą Choczewo, jako współinwestorzy ważnego lokalnie przedsięwzięcia pn: „Rozwiązanie problemów komunikacyjnych pasa nadmorskiego w Gminie Choczewo” realizowanego na podstawie umowy o współpracy zawartej 9 września 2016 r., przepraszają serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy Choczewo oraz osoby odwiedzające urocze zakątki tej części pasa nadmorskiego za wszelkie utrudnienia drogowe i inne problemy związane z realizacją inwestycji, w szczególności na objętych robotami odcinkach ulic Gajowej i Bursztynowej w m. Kopalino.

Prace dot. wymienionego powyżej przedsięwzięcia realizowane są na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Wejherowskiego znak AB.6740.VIII.33.2017.19 z 10.04.2017 r., a ich zakończenie planowane jest na 20 czerwca br.

Prosimy wszystkie osoby poruszające się po terenie objętym robotami drogowymi o korzystanie z wyznaczonych objazdów. Wypełnienie tej prośby wpłynie korzystnie na organizację prac i pośrednio na przyspieszenie założonych terminów ich realizacji.

Nadleśnictwo Choczewo oraz lokalny samorząd wyrażają jednocześnie nadzieję, że realizowany wspólnymi siłami projekt znacząco ułatwi mieszkańcom gminy i turystom komunikację w obrębie pasa nadmorskiego, uatrakcyjni pobyt osobom korzystającym z wypoczynku na tym terenie ( w ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. ciągi pieszo – rowerowe ) oraz wniesie istotną poprawę bezpieczeństwa osób przebywających rekreacyjnie na terenach gminnych i leśnych nad tą częścią Bałtyku ( ukierunkowanie i komfort ruchu, poprawa stanu nawierzchni dróg, zwiększenie ilości miejsc parkingowych itp.).

Kategoria: Aktualności

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa

Zał.1. Baner (1)

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r.

W terminie od l czerwca do 15 lipca 2017 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2.

Badanie polegać będzie na rozpoznaniu przez pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku upraw i ich opisie (łącznie z wykonywaniem zdjęć) na wybranych działkach.

W celu prawidłowego wykonania zdjęć konieczne będzie wejście  pracownika na teren działki, na odległość około 30 m od granicy.

Rozpoznanie upraw na podstawie zobrazowań satelitarnych (pozyskanych z Centrum Badań Kosmicznych PAN) i porównanie ich z opisem wykonanym w terenie przez pracowników Urzędu Statystycznego, jest niezbędne dla właściwej interpretacji danych satelitarnych w celu określenia powierzchni wybranych upraw.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest pani Alicja Smoleń, tel. 58 76 83 163, komórkowy 695 254 089, e-mail A.Smoleń@stat.gov.pl.

Więcej informacji – tutaj

Kategoria: Aktualności

Moto Rock Choczewo

Sponsorem Moto Rock Choczewo jest PGE EJ 1 Sp. z o.o. – realizator programu „Świadomie o Atomie”
____________________________________
http://www.pgeej1.pl
http://www.swiadomieoatomie.pl

plakat_motorock

Kategoria: CIT - aktualności