język polskijęzyk angielskijęzyk niemiecki
   
   

 

Aktualności

powiększ


22-11-2011r.

Zarządzenie nr 87/2011 Wójta Gminy Choczewo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012. Otwórz....

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia na 2012 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Otwórz....


powiększ
ZAPRASZAMY
NA SZKOLENIE Z ZAKRESU SKUTECZNEGO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZA POŚREDNICTWEM
LGR ,,Pradolina Łeby"

22 listopada (wtorek) godz. 13.00-16.00
Miejsce szkolenia SZKOŁA PODSTAWOWA w CHOCZEWIE
Tel. Kontaktowy: 59-333-06-37 lub 601-40-54-63


powiększ

Lokalna Grupa Rybacka "Pradolina Łeby"
zaprasza na bezpłatne 2-dniowe szkolenia,
warsztaty z pisania wniosków do LGR:
21-22 październik (piątek - sobota)
godz. 9.00 - 14.00

Urząd Gminy w Choczewie,
ul. Pierwszych Osadników 17
(sala konferencyjno - wystawowa)

kontakt - tel. 59 333 06 37

Zapraszamy na szkolenie i przypominamy o kolejnym naborze wniosków od 4 listopada.


powiększ


powiększ


Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-animacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy i realizacji projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na obszarach wiejskich - czytaj więcej...
Formularz zgłoszeniowy.

Miejsce spotkania: Urząd Gminy w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 17 (sala konferencyjno - wystawowa)
Termin spotkania: 20.09.2011 r. o godz. 10.00.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15.09.2011r. poprzez: formularz zgłoszeniowy wysłany mailem na adres info_slupsk@roefs.pl lub faxem 59 841 32 61 bądź telefonicznie pod nr tel. 59 847 55 99.


Zagłosuj na nowe place zabaw w Gminie Choczewo!
Głosować można do 31 października 2011 - więcej informacji na stronie www.100latnivea.pl

Z okazji 100 jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA Polska postanowiła spełnić marzenia wielu polskich rodzin, a w szczególności ich najmłodszych członków. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, powstał projekt ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenie całej Polski. NIVEA Polska zobowiązuje się do sfinansowania ] zakupu i montażu urządzeń na terenach przygotowanych i przekazanych przez samorządy lokalne pod budowę placów zabaw. Gotowe obiekty staną się własnością lokalnych społeczności.
W naszej gminie wskazana została lokalizacja placu zabaw w Choczewie (gminne obiekty sportowe), Żelazno (boisko sportowe), Kierzkowo (boisko sportowe), Osieki Lęborskie (plac w płn-wsch części wsi).
O tym, czy zostanie wybudowany przez markę NIVEA - decydujesz Ty!
Wygrają te lokalizacje, na które zagłosuje największa liczba internautów.


Podsumowanie II Rundy COVAL Pucharu Polski OFF-ROAD 2011

Zawody Pucharu Polski odbyły się zgodnie z planem: w piątek 19.08 o godzinie 16.00 wystartował Prolog z czołówką polskich załóg specjalizującą się w Off-Road 4x4, którego klasyfikacja decydowała o starcie do odcinka nocnego. Do startu stanęły 44 załogi. Po zakończeniu Prologu o godzinie 18.30 również zgodnie z planem na torze pojawiła się polska czołówka w crossie z aktualną reprezentantką Polski w Pucharze Świata Joanną Miller i aktualnym Mistrzem Polski Maciejem Zdunkiem. A o godzinie 19.30 wystartował odcinek nocny, który sprawił wszystkim niemało kłopotów z uwagi na trudność Odcinków Specjalnych OS - było na co popatrzeć:), a kibiców było całkiem sporo. Po krótkim odpoczynku w sobotę rano wystartował etap dzienny, który jak się okazało był o wiele dłuższy niż nocny i zdecydowanie trudniejszy. Etap dzienny ukończyła tylko jedna załoga z numerem 101 i zajęła oczywiście I-sze miejsce w łącznej punktacji dwudniowych zmagań.

Końcowa klasyfikacja II etapu W Choczewie:
Klasa Extreme:
1. Łukaszewski/Duhanik (101)
2. Kufel/Burzyński (105),
3. Kiersztyn/Markiewicz (107)
Klasa Adventure
1. Bukowski/Batkowski (207)
2. Szamszon/Krysa (216)
3. Stokłosa/Trzebny (210).

Łączna klasyfikacja po dwóch etapach: I w Nowej Dębie i II w Choczewie

Klasa Adventure:
1. Szamszon/Krysa
2. Bukowski/Batkowski
3. Majcher/Stolarski
Klasa Extreme:
1. Kufel/Samosiuk/Burzyński
2. Łukaszewski/Duhanik
3. Jabłoński/Ździebłowski

Zdjęcia z II etapu w Choczewie

Na you tube pojawił się już w sobotę film o II etapie Pucharu Polski Off-Road w Choczewie nakręcony i zmontowany przez ekipę SONY.
Poniżej link do krótkiego filmu:
http://www.youtube.com/watch?v=WcG4OZX3ChU&feature=player_embedded#!

Zapraszamy na II Rundę COVAL Pucharu Polski OFF-ROAD 2011,
która odbędzie się dnia 19 sierpnia 2011 w Choczewie
(na terenie za ogródkami działkowymi)
oraz na występ zespołu BMW i pyszną kiełbaskę.


powiększ


Wójt Gminy Choczewo
oraz
Stowarzyszenie STEK Wspólna Przyszłość
zapraszają na:


powiększ powiększ

poniżej szczegółowe informacje o części Festynu, która odbędzie się dnia 23-07-2011r. na plaży w Lubiatowie, :

powiększ


powiększ
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pradolina Łeby"
zaprasza na szkolenie dla beneficjentów,
które odbędzie się 13 lipca o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Choczewie ul. Szkolna 2.
Zgłoszenia pod nr tel. 783 404 954


powiększ

Lokalna Grupa Rybacka (LGR) " Pradolina Łeby" rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka:
- Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
- Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
- Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa,
- Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczeń w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej.

O wsparcie mogą ubiegać się uprawnione podmioty z terenu gmin objętych zasięgiem LGR "Pradolina Łeby" tj. gmin: Łeba, Wicko, Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Choczewo, Gniewino, Luzino, Łęczyce i Linia.

Aplikacje należy składać w terminie od 30 czerwca do 26 sierpnia 2011 r. w biurze Stowarzyszenia LGR "Pradolina Łeby".
Szczegółowe informacje o naborze: http://pradolinaleby.pl/index.php/8-aktualnosci/14-lokalna-grupa-rybacka-pradolina-leby-rozpoczyna-nabor-wnioskow


Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w zakresie Planów działania PO KL na rok 2012 w województwie pomorskim (Priorytety VI i VII PO KL)

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Departament EFS zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na spotkanie w dniu 12 lipca 2011 roku w godz. 9.30 - 13.15 na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w zakresie Planów działania PO KL na rok 2012 w województwie pomorskim (Priorytety VI i VII PO KL) Więcej...
Formularz zgłoszeniowy.


SPIS KONTROLNY

Od 1 do 11 lipca przeprowadzony zostanie spis kontrolny mający na celu sprawdzenie kompletności oraz poprawności zebranych danych. Spis zostanie przeprowadzany na terytorium całego kraju drogą telefoniczną przez ankieterów statystycznych, a obejmie losowo wybrane mieszkania. Potwierdzenie tożsamości ankietera można uzyskać dzwoniąc na infolinię 800-800-800 (połączenie bezpłatne) lub 224-444-777 (połączenie płatne wg taryfikatora operatora). Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej www.spis.gov.pl.

Justyna Szymańska
Gminne Biuro Spisowe w Choczewie


WAKACJE Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W CHOCZEWIE

powiększ


ENERGA Oświetlenie Sp. zo.o. informuje, że zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego można dokonywać pod numerami telefonicznymi 801 800 103 lub 58 760 72 40.


Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Nordic Walking - Złotoryja 2011
termin: 3-4.09.2011
Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
ul. Boh.Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja
więcej na www.mmpnw.pl

INFORMACJA w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sądowych.

Do dnia 30 czerwca 2011 r. możliwe jest składanie zgłoszeń kandydatów na ławników w Urzędzie Gminy Choczewo (w godzinach pracy Urzędu).

Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627) zmienione zostały przepisy dotyczące ławników, w tym również koniecznych do spełnienia wymogów. Ponadto, Minister Sprawiedliwości podpisał w dniu 9 czerwca 2011 r. rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Rozporządzenie to, jak również powyższa ustawa, weszły w życie z dniem 14 czerwca 2011 r.

Przestawione poniżej wymogi dotyczące kandydatów, jak również wzory dokumentów, zostały sformułowane już zgodnie z nowymi zasadami naboru na ławników.

Zgłaszanie i wymogi.
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego.
Wykaz osób zgłaszających kandydaturę na ławnika.
Oświadczenie.


Zapraszamy na wystawę Piotra Kanigowskiego pn. "Gmina Choczewo w obiektywie". Wystawa odbędzie się w terminie od 23.05.2011r. do 31.07.2011r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie.


V Kaszubski przegląd orkiestr dętych Gniewino 2011

Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie zaprasza wszystkie Orkiestry Dęte do udziału w "V Kaszubskim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Gniewinie", które odbędzie się 19 czerwca 2011r. w Gniewinie.
Zaproszenie
Regulamin


KONKURS PRZEGLĄD FILMOWY "Śmieć(i)MY"

Fundacja "Pro terra" zaprasza wszystkich do udziału w przeglądzie filmów poświęconych gospodarce odpadami.
- filmy można zgłaszać w dwóch kategoriach: filmów amatorskich i filmów profesjonalnych
- filmy konkursowe będą prezentowane na specjalnym kanale tematycznym na platformie youtube
- prezentacja filmów potrwa od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2011 roku
- udział w przeglądzie jest bezpłatny
- filmy należy zgłaszać w terminie od 1 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011 roku
- finał konkursu odbędzie się podczas Targów POLEKO 23-26 listopada 2011 roku
- na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody

Formularz zgłoszeniowy należy dosłać najpóźniej do 15 czerwca 2011 roku
Gotowe filmy przyjmujemy do dnia 30 czerwca 2011 roku
Więcej informacji ...


PUCHAR TYMBARKU

Prawie 85 000 dzieci powalczy o swoje marzenia: Puchar Tymbarku, tytuł Mistrzów Polski i wyjazd na stadion klubu Ajax Amsterdam
Rekordowa liczba prawie 85 000 dzieci zagra w tegorocznej XI edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, czyli Mistrzostwach Polski dziewcząt i chłopców w kategorii U-10. W porównaniu z ubiegłoroczną edycją, w rozgrywkach weźmie udział ponad dwukrotnie większa liczba piłkarzy i piłkarek. Wynik ten sprawia, że rozgrywki o Puchar Tymbarku to największa w Polsce impreza sportowa dla dziesięciolatków i młodszych dzieci. Nagrodą główną za zwycięstwo w Turnieju jest wyjazd na stadion klubu Ajax Amsterdam.
Więcej informacji ...


Rada Gminy Choczewo VI Kadencji (powiększ) Narodowy Spis Powszechny 2011

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca br. na terenie całego kraju, w tym również na terenie naszej gminy odbędzie się powszechny spis ludności i mieszkań wg stanu na dzień 31 marca 2011 roku. Celem spisu jest dostarczenie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno - społecznej i zawodowej, a także o społeczno - ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych. Badaniem objęte zostaną osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach i budynkach oraz osoby nie mające miejsca zamieszkania, a także mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Więcej informacji ...
29-03-2011r.
Wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie: Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Choczewo poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz organizację imprez sportowych, w szczególności zawodów sportowych i turniejów w 2011 roku
Więcej informacji ...


28-03-2011r.
KONKURS PIĘKNA WIEŚ 2011

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowej edycji konkursu "PIĘKNA WIEŚ" organizowanego przez województwo pomorskie. Termin zgłoszenia mija dnia 15 kwietnia 2011r.
Więcej informacji ...


28-03-2011r.
Wynik konsultacji projektu aktu prawa miejscowego - projektu uchwały Rady Gminy Choczewo w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Choczewo Więcej informacji ...


Bezpłatny Wyjazd na Jarmark Świętojański do Lanckorony

Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" organizuje w terminie 17-19 czerwca 2011 r. wyjazd na Jarmark Świętojański do Lanckorony (koło Krakowa), w ramach projektu współpracy "Smaki Łączą Regiony - festiwal smaków- Pomorze-Mazowsze-Małopolska". Podczas jarmarku prezentowane będą regionalne potrawy z Pomorza, Mazowsza i Małopolski.
Więcej informacji ...


28-02-2011r.

Wójt Gminy Choczewo o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie: Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Choczewo poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz organizację imprez sportowych, w szczególności zawodów sportowych i turniejów Otwórz....


28-02-2011r.

Zarządzenie nr 9/2011 Wójta Gminy Choczewo z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu aktu prawa miejscowego Otwórz....


KONKURS "NAJPIĘKNIEJSZE KRAJOBRAZY POMORSKIE"

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku ogłasza III edycję konkursu "Najpiękniejsze krajobrazy pomorskie".
Ogłoszenie - III edycja konkursu "Najpiekniejsze krajobrazy pomorskie"
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia uczestnika konkursu
Deklaracja członkowska


WYNIKI NABORU WIEŚCI CHOCZEWSKIE

Informuję, że po zakończeniu procedury naboru na Redaktora Naczalnego "Wieści Choczewskich" wybrana została Pani Wioletta Wójcik.
Wiecej informacji w zakładce INFORMACJE UŻYTKOWE - więcej...


WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH

Pomorska Izba Rolnicza informuję o wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2011 roku.

- Uchwała Nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie zarządzonych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych czytaj ...
- Załącznik do Uchwały 9/2010 z dnia 1 grudnia 2010r.czytaj...WIEŚCI CHOCZEWSKIE

Zapraszamy mieszkańców Gminy Choczewo do wyrażania swoich opinii na łamach "Wieści Choczewskich"
Zachęcamy mieszkańców Gminy Choczewo do współredagowania biuletynu gminnego "Wieści Choczewskie", poprzez nadsyłanie artykułów dot. spraw społecznych, wyrażających opinie na tematy ważne dla mieszkańców naszej gminy oraz propozycje nowych inicjatyw społecznych. Publikowane będą również artykuły krytykujące działania obecnych władz samorządowych Gminy Choczewo.
Jednocześnie informujemy, że nie będziemy zamieszczać anonimów oraz tekstów zawierających wulgaryzmy.
Materiały prosimy dostarczać do Urzędu Gminy Choczewo (pokój nr 15) - w wersji papierowej i elektronicznej. Kontakt: 58 5723913 w. 218, e-mail : promocja@choczewo.com.pl


ŚLUBOWANIE WÓJTA GMINY CHOCZEWO

W dniu 10 grudnia 2010r. odbyła się II sesja Rady Gminy VI kadencji,na której odbyło się ślubowanie Wójta Gminy Choczewo, wybranego w wyborach bezpośrednich w dniu 5 grudnia 2010r.
Pan Wiesław Gębka złożył ślubowanie: "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy".

Wójt Gminy Choczewo - Wiesław Gębka (powiększ) Rada Gminy Choczewo VI Kadencji (powiększ)


Informujemy, że w 2011 roku obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości oraz taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Poniżej przedstawiamy Uchwały Rady Gminy Choczewo:

- Nr XXXVI/399/2010 z dnia 18.10.2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo
- Nr XXXVI/400/2010 z dnia 18.10.2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
- Nr XXXVI/401/2010 z dnia 18.10.2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczenia za zabiorowe odprowadzenie ścieków


Nieodpłatne dostarczanie odpadów

Urząd Gminy Choczewo informuje, że mieszkańcy gminy Choczewo oraz przedsiębiorcy działający
na terenie naszej gminy mogą nieodpłatnie przekazywać odpady z gospodarstw domowych
do Przedsiębiortswa Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku.

Informacja dla mieszkańców.
Informacja dla przedsiębiorców.
Informacja o segregacji.


Informacja

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej informuje:

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. "O utrzymaniu czystości i porządku w gminach" (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Choczewo z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choczewo, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie przypomina o zawarciu umowy na wywóz odpadów stałych z podmiotami działającymi na terenie Gminy Choczewo.
Stosownie do art. 10 ust. 2 w/w ustawy, nie spełnienie obowiązku wymienionego w art. 5 ust. 1 jest zagrożone karą grzywny wymierzoną zgonie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.

Poniżej przedstawiamy firmy wywozowe działające na terenie Gminy Choczewo:

a. Zakład Usług Komunalnych Wejherowo
tel. (058) 672 13 34

b. "AGORA - 1" Lębork
tel. (059) 862 24 18

 
 
 
Š 2005, Gmina Choczewo. All Rights Reserved.
Wykonanie i obsługa:
Creesoft