Wójt Gminy Choczewo informuje, że podpisane zostały umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zimowe utrzymanie dróg gminnych jak co roku podzielone jest na 4 rejony, za które odpowiadają:

– Rejon 1 obejmuje sołectwa: Jackowo, Kierzkowo, Kopalino –  Sławomir Dziobak, Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Dziobak, Lubiatowo, ul. Bałtycka 19, 84-210 Choczewo,
tel. 607 686 085

– Rejon 2 obejmuje sołectwa: Ciekocino, Sasino, Słajszewo –  Dariusz Godula Firma Dariusz Godula Sasino, ul. Morska 37, 84-210 Choczewo, tel. 609-189-172

– Rejon 3 obejmuje sołectwa: Borkowo, Gościęcino, Zwartówko –  Dariusz Godula Firma Dariusz Godula Sasino, ul. Morska 37, 84-210 Choczewo, tel. 609-189-172

– Rejon 4 obejmuje sołectwa: Choczewko, Choczewo, Łętowo, Słajkowo, Starbienino –  Sławomir Dziobak, Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Dziobak, Lubiatowo, ul. Bałtycka 19, 84-210 Choczewo, tel. 607 686 085

Zimowe utrzymanie dróg koordynowane będzie telefonicznie za pośrednictwem Sołtysów danego Sołectwa oraz upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Choczewie Panią Weronikę Zielaskiewicz tel. 661 531 295.

Artykuł umieszczono w Aktualności.