Zadzwoń (58) 572 39 13
Godziny otwarcia Pon: 7:30 - 17:00
Wt - Czw : 7:30 - 15:30
Pt : 7:30 - 14:00

Ankieta BIO

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie ankiety.
Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane do oszacowania ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi na terenie Gminy Choczewo w 2023 roku.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. poz. 1530) dane dotyczące zagospodarowania bioodpadów przez mieszkańców zostaną uwzględnione przy obliczaniu wskaźników sprawozdawczych.
Ankietę należy dostarczyć do tut. Urzędu osobiście, pocztą tradycyjną lub poprzez platformę   ePUAP  do 29 lutego 2024r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo pokój nr 9 lub pod numerem telefonu : 58 572 39 13 wew. 209.

Druk ankiety dostępny poniżej lub w Urzędzie Gminy Choczewo.

ANKIETA i RODO

Poprzedni Informacja o akcyzie 2024 rok