Artykuły: adminwp

Otwarty konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Wójt Gminy Choczewo o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie: -wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; -kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; -podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,pielęgnowania polskości oraz rozwoju … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku

W związku z trwającym stanem epidemii, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 pod numerem telefonu 58 677 … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 2021 r.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 2021 r. – stali mieszkańcy: Choczewo (zabudowa jednorodzinna), Choczewko Choczewo (bloki) ul. Pucka 10, ul. Pucka 12, ul. Pucka 14, ul. Pucka 16 oraz Zwartowo 19C (bloki) Lublewo, Lublewko, Starbienino, Łętowo, Łętówko, Słajkowo, Gardkowice, Karczemka, Lubiatowo, Kopalino, … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Zmiany w oznaczaniu worków na śmieci

Od 1 stycznia wprowadzamy zmianę w oznaczaniu worków na śmieci. Dbaj wspólnie z gminą o środowisko i uniknij kary za brak segregacji odpadów poprzez: – umieszczanie na workach czytelnego adresu bądź numeru ewidencyjnego z deklaracji (lewy, górny narożnik); – gdy … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

“WzMOCnij Swoje Otoczenie” Gmina Choczewo z grantem od PSE

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Zarządzenie Wójta Gminy Choczewo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

doc20200103162716 Zarządzenie.Projekt.2020-01-03pdf sprawozdanie wzór oferty

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności