Artykuły: adminwp

Informacja dotycząca powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Choczewo

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Choczewo

Kategoria: Aktualności

AKCYZA

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek do Urzędu Gminy Choczewo. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać : – w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT Wójt Gminy Choczewo zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Działając na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.) przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie o konieczności złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2021 do 31 stycznia … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022  roku, w związku z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności