Decyzje środowiskowe

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej – wzór

Karta informacyjna przedsięwzięcia – wzór


Podstawowe informacje dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji:

Podstawa prawna regulująca postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć

Jakie planowane przedsięwzięcia wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie jakich przepisów odbywa się kwalifikacja planowanego przedsięwzięcia do wskazanej grupy

Kto wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć

Jakie dokumenty należy złożyć w celu wszczęcia postępowania przez wójta w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć

Przed uzyskaniem jakich dokumentów (decyzji) należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Jaki jest okres ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach