Zadzwoń (58) 572 39 13
Godziny otwarcia Pon: 7:30 - 17:00
Wt - Czw : 7:30 - 15:30
Pt : 7:30 - 14:00

Dodatek osłonowy w 2024 roku

 
Od 1 stycznia 2024 roku ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.
Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
Dodatek osłonowy w 2024 roku wynosi:
– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom ogrzewającym swoje gospodarstwa domowe węglem lub paliwami węglopochodnymi, który wynosi:
– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.
Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczewie lub drogą elektroniczną (ePUAP).
 
 
Wzór wniosku znajduje się poniżej:
Poprzedni Program współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024