The Gmina Council

The Gmina Council in Choczewo
VII term of office: 2014 – 2018

Łasiński Krzysztof – chairman
Małkowski Andrzej – vice chairman
Cupryniak Mateusz
Detlaff Jerzy
Fleming Franciszek
Fleming Sabina
Kowalski Rafał
Kozłowski Grzegorz
Kropidłowska Sylwia
Lademan Teresa
Nowak Bronisław
Sarzyński Zbigniew
Szafoni Zbigniew
Waloch Krzysztof
Zielaskiewicz Michał

Solid committees in Gmina Council:

Komisja Budżetowa
Grzegorz Kozłowski – chairman
członkowie:
Andrzej Małkowski
Jerzy Detlaff
Sabina Fleming
Mateusz Cupryniak

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki
Zbigniew Szafoni – chairman
członkowie:
Franciszek Fleming
Rafał Kowalski
Grzegorz Kozłowski
Teresa Lademan
Krzysztof Waloch

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu
Krzysztof Łasiński – chairman
członkowie:
Zbigniew Sarzyński
Michał Zielaskiewcz

Komisja Rewizyjna
Sylwia Kropidłowska – chairman
członkowie:
Teresa Lademan
Sabina Fleming