INFORMACJA

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Choczewo można odbierać protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji
rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Protokoły można odebrać w pokoju nr 2 lub 14 w godzinach pracy urzędu.

Artykuł umieszczono w Aktualności.