Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego

84-210 Choczewo, ul. Kusocińskiego 5
tel. (0-58) 676-31-08
czynna:
poniedziałek i środa: 8.00 – 15.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00 – 17.00
e-mail: biblioteka@choczewo.com.pl
Gminna Biblioteka na Facebooku

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie

84-210 Choczewo, ul. Kusocińskiego 5
tel. (0-58) 572-39-39
czynny:
poniedziałek: 9.00 – 17.00
wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Każda środa miesiąca jest dniem wewnętrznym ośrodka – przyjmowanie interesantów w godzinach 7.00 – 9.00
Praca w rejonach opiekuńczych pracowników socjalnych codziennie w godzinach 10.00 – 14.00
e-mail: gopschoczewo@op.pl
www.gopschoczewo.pl

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie

84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 39
tel. (0-58) 676-32-22, 676-35-08
czynny:
poniedziałek – piątek : 7.00 – 18.00
sobota i niedziela /dyżur/: 8.00 – 9.00
www.goz.choczewo.com.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie

84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 77 (przy oczyszczalni ścieków)
tel. (0-58) 676-32-12, 676-31-09
czynny:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00
e-mail: biuro@gzgk.choczewo.com.pl
choczewo.zakladkomunalny.com

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
pod numerem telefonu: 601 169 522