Zadzwoń (58) 572 39 13
Godziny otwarcia Pon: 7:30 - 17:00
Wt - Czw : 7:30 - 15:30
Pt : 7:30 - 14:00

Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku (PODR) ogłasza konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie pomorskim w 2016 r. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca 2016 r.

Celem konkursu jest m. in.: upowszechnienie alternatywnych źródeł dochodu wśród rolników i mieszkańców wsi, promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej województwa pomorskiego i aktywizacja gospodarstw agroturystycznych do podnoszenia jakości usług turystycznych. W konkursie mogą brać udział gospodarstwa agroturystyczne w czynnych gospodarstwach rolnych oraz obiekty turystyki wiejskiej z województwa pomorskiego. Nagrody sfinansowane zostaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) należy odesłać do 20 lipca na adres:
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk (z dopiskiem DP WGDiA „Konkurs agroturystyczny 2016”) lub faxem: 58 309 09 45 lub mailem: b.ditrich@podr.pl

 Konkurs realizowany jest w ramach operacji pn. „Konferencja agroturystyczna połączona z konkursem na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie pomorskim” ujętej w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 dla województwa pomorskiego.

Informacji na temat konkursu udziela Barbara Ditrich, główny specjalista PODR w Gdańsku tel. 58 326 39 14, e-mail: b.ditrich@podr.pl.

Załączniki:

Poprzedni