Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego

Projekt uchwały sejmikowej – konsultacje

Załącznik nr 2 do uchwały sejmikowej – konsultacje

Artykuł umieszczono w Aktualności.