Otwarcie naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Informujemy, że Gmina Choczewo ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa . Edukacja, Działanie 1.3 “Edukacja przedszkolna”, którego wnioskodawcą będzie Gmina Choczewo.

Poniżej  Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Choczewo z dnia 1 marca 2018r. oraz regulamin.

ZARZĄDZENIE NR 202018 i regulamin

Artykuł umieszczono w Aktualności.