Zadzwoń (58) 572 39 13
Godziny otwarcia Pon: 7:30 - 17:00
Wt - Czw : 7:30 - 15:30
Pt : 7:30 - 14:00

Otwarty konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Oferty należy składać w terminie do 28 lutego 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Choczewo przy ul. Pierwszych Osadników 17, przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data dotarcia przesyłki.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi

Załącznik nr 2 do zarządzenia – Wzór oferty doc

Załącznik nr 2 do zarządzenia – Wzór oferty pdf

Załącznik nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie doc

Załącznik nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie doc

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI

Poprzedni Pomoc dla Ukrainy