Przypominamy o bezpłatnym komputerowym badaniu wzroku

Kategoria: Aktualności

Wójt Gminy Choczewo informuje, że podpisane zostały umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zimowe utrzymanie dróg gminnych jak co roku podzielone jest na 4 rejony, za które odpowiadają:

– Rejon 1 obejmuje sołectwa: Jackowo, Kierzkowo, Kopalino –  Sławomir Dziobak, Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Dziobak, Lubiatowo, ul. Bałtycka 19, 84-210 Choczewo,
tel. 607 686 085

– Rejon 2 obejmuje sołectwa: Ciekocino, Sasino, Słajszewo –  Dariusz Godula Firma Dariusz Godula Sasino, ul. Morska 37, 84-210 Choczewo, tel. 609-189-172

– Rejon 3 obejmuje sołectwa: Borkowo, Gościęcino, Zwartówko –  Dariusz Godula Firma Dariusz Godula Sasino, ul. Morska 37, 84-210 Choczewo, tel. 609-189-172

– Rejon 4 obejmuje sołectwa: Choczewko, Choczewo, Łętowo, Słajkowo, Starbienino –  Sławomir Dziobak, Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Dziobak, Lubiatowo, ul. Bałtycka 19, 84-210 Choczewo, tel. 607 686 085

Zimowe utrzymanie dróg koordynowane będzie telefonicznie za pośrednictwem Sołtysów danego Sołectwa oraz upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Choczewie Panią Weronikę Zielaskiewicz tel. 661 531 295.

Kategoria: Aktualności

Program „Poznaj Polskę”

Program „Poznaj Polskę”
Gmina Choczewo wzięła udział w programie „Poznaj Polskę” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w ramach którego dofinansowanie na zorganizowanie wycieczek otrzymały obie szkoły podstawowe. Wycieczki można było zorganizować dla klas 1-3 oraz klas 4-8. W dniach 25-26 października odbyła się wycieczka uczniów klas 4-8 z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie do Warszawy. W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili: Muzeum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łazienki Królewskie, Zamek Królewski oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
29 października odbyła się wycieczka uczniów klas 1-3 z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie do Torunia, podczas której uczniowie mieli okazję zobaczyć Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Muzeum Toruńskiego Piernika oraz Stare i Nowe Miasto.
Uczniowie z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciekocinie w ramach wycieczek byli w dniu 3 listopada w Gdyni – klasy 1-3 oraz 27 października w Gdańsku – klasy 4-8. W Gdyni uczniowie mieli okazję zobaczyć Centrum Nauki EKSPERYMENT oraz Muzeum Emigracji, zaś w Gdańsku zwiedzali Muzeum II Wojny Światowej oraz Narodowe Muzeum Morskie.

 

Kategoria: Aktualności

Gmina Choczewo trzecia w powiecie wejherowskim w konkursie „Rosnąca Odporność”.
Najbardziej odporna gmina i Rosnąca odporność to konkursy zorganizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień. Aż 51 gmin Pomorskiego znalazło się wśród laureatów obu konkursów. Łącznie, otrzymają 31 milionów złotych!
Gmina Choczewo z wynikiem 7,6 proc. w nagrodę otrzyma 250 tys. złotych.
Kategoria: Aktualności

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Choczewo informuje, że w dniu 17.11.2021 Gmina Choczewo otrzymała wezwanie do uzupełnień przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wniosku złożonego
w programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR
w rozwoju cyfrowym”.

Obowiązkiem  składającego oświadczenie w ramach ww. programu jest dostarczenie  dokumentu potwierdzającego zatrudnienie krewnego w PGR.

W związku z powyższym osoby, które złożyły oświadczenie bez dokumentu potwierdzającego zatrudnienie krewnego w PGR zobowiązane są do uzupełnienia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do 03.12.2021 do godziny 14.00, pokój nr 14.

Wyznaczony termin jest terminem ostatecznym, po jego upływie oświadczenia niekompletne zostaną odrzucone.

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Nowy dowód osobisty

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie – Bezpłatne komputerowe badanie wzroku

Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo – w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Choczewo Roczny Program Współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2022

Wójt Gminy Choczewo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) do wzięcia udziału w konsultacjach projekt). uchwały Rady Gminy Choczewo :

w sprawie uchwalenia na 2022 rok programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Termin konsultacji:  od 5 listopada do 18 listopada 2021 r.

Forma konsultacji: Wyrażenie opinii poprzez formularz konsultacyjny, który należy wysłać na poczty elektronicznej: rada@choczewo.com.pl

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia na 2022 rok programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały


Uchwała w sprawie uchwalenia na 2022 rok programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

 

 

 

Kategoria: Aktualności