Kategoria: Aktualności

INFORMACJA

Kategoria: Aktualności

OPŁATA MIEJSCOWA

Kategoria: Aktualności

CHRONIĘ PIĘKNO – NATURALNIE!

“CHRONIĘ PIĘKNO – NATURALNIE!”
01.08.2019 r. ZAPRASZAMY do Lubiatowa wejście 44, gdzie o 8:00 rozpocznie się sprzątanie plaży. Z rozmysłem działania zostały zaplanowane na środek sezonu, aby obudzić świadomość wszystkich użytkowników plaż i terenów leśnych.
Okres wakacyjny to czas, w którym miejsca wypoczynku narażone są na wyjątkowo dużą presję ruchu turystycznego i nadprodukcję odpadów. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tym proekologicznym wydarzeniu, ponieważ od nas zależy jak będzie wyglądać nasze najbliższe otoczenie…dzisiaj, jutro i za kilka lat.
Akcja zorganizowana przez Urząd Gminy w Choczewie, przy współudziale Nadleśnictwa Choczewo, Urzędu Morskiego, OSP z terenu gminy Choczewo, GZGK w Choczewie oraz wszystkich tych, dla których nasze naturalnie piękne plaże są bezcenne.
Zapewniamy worki, rękawiczki, wodę. W trakcie akcji porządkowej parking leśny przy wejściu 44, dla osób, które wezmą udział w sprzątaniu, – bezpłatny. Inicjatywa, która wystartuje 01.08.2019 r. pod nazwą: “Chronię piękno – naturalnie!” ma na celu aktywizować Mieszkańców i Turystów do czynnego udziału w oczyszczaniu naszego otoczenia, które jest naszym wspólnym dobrem.

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

BANKOWCY DLA EDUKACJI

Kategoria: Aktualności

Program Stypendiów Pomostowych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że wystartował nabór do Programu Stypendiów Pomostowych.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w uczelniach publicznych, i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Informacja KOWR

Regulamin Stypendia Pomostowe

www.stypendia-pomostowe.pl

Kategoria: Aktualności

Sponsorem głównym Święta Gminy Choczewo jest PGE EJ 1 realizator programu edukacyjnego Świadomie o atomie, www.pgeej1.pl, www.swiadomieoatomie.pl

Kategoria: Aktualności

Konkurs Azbest 2019

Szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Regulamin konkursu WFOŚiGW w Gdańsku

Obowiązki Wykonawcy prac

Wniosek

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności