WOJEWÓDZKI KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY

Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza chętne osoby, sołectwa, parafie, koła gospodyń wiejskich, gminy, powiaty oraz inne organizacje z województwa pomorskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie na Wieniec Dożynkowy. Konkurs odbędzie się 18 września 2021 r. w Pelplinie podczas Dożynek Wojewódzkich. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępny poniżej oraz w Urzędzie Gminy Choczewo.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy podczas Dożynek Wojewódzkich w Pelplinie w dniu 18 września 2021 roku

Formularz Zgłoszenia Wieńca Dożynkowego Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy

Kategoria: Aktualności

Ostatni dzień lata

Nowa przestrzeń kultury w Kopalinie.

Start 30.07.2021 r.

W planie koncerty, spotkania i pokazy plenerowe.

Szczegóły wkrótce.

Zapraszamy na profil FB: https://www.facebook.com/Ostatni-dzie%C5%84-lata-100244215685753

Kategoria: Aktualności

OCENA JAKOŚCI WODY

Kategoria: Aktualności

Remont drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Żelazno – DW nr 213 na odcinku Świchowo – granica Gminy Łęczyce o długości 2,4 km

Kategoria: Aktualności

UWAGA SINICE

Kategoria: Aktualności

UWAGA SINICE!

Kategoria: Aktualności

Strategia Rozwoju Gminy Choczewo na lata 2022-2030

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Choczewo na lata 2022-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, oraz szans i zagrożeń związanych z jej funkcjonowaniem, a także ma na celu ukazanie potencjału do dalszego rozwoju. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania misji, wizji, kierunków rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych. Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia planowane do realizacji na terenie Gminy, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby dokument planistyczny pn. Strategia Rozwoju Gminy Choczewo na lata 2022-2030 był naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele były systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii Rozwoju Gminy Choczewo na lata 2022-2030 celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość ostatecznego opracowania.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych.

Prosimy o uzupełnienie ankiety do dnia 12 sierpnia 2021 r. Ankietę w wersji papierowej należy dostarczyć do skrzynki na listy znajdującej się przed wejściem do Urzędu lub do sekretariatu Urzędu Gminy Choczewo przy ul. Pierwszych Osadników 17, bądź nadesłać na adres Urząd Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo z dopiskiem – ankieta. Dostępna jest również w wersji elektronicznej pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk5rYwWUH5UC4KZdtPZgNuCVT4avQ8HyRFNf9SFkLdgmNpgg/viewform?usp=sf_link

Część ankietowa do strategii rozwoju Gminy Choczewo docx

Część ankietowa do strategii rozwoju Gminy Choczewo pdf

 

Wójt Gminy Choczewo                          Przewodniczący Rady Gminy

  (-) Wiesław Gębka                                      (-) Krzysztof Łasiński

Kategoria: Aktualności

XIII EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Kategoria: Aktualności

INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności