Program Stypendiów Pomostowych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że wystartował nabór do Programu Stypendiów Pomostowych.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w uczelniach publicznych, i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Informacja KOWR

Regulamin Stypendia Pomostowe

www.stypendia-pomostowe.pl

Kategoria: Aktualności

Sponsorem głównym Święta Gminy Choczewo jest PGE EJ 1 realizator programu edukacyjnego Świadomie o atomie, www.pgeej1.pl, www.swiadomieoatomie.pl

Kategoria: Aktualności

Konkurs Azbest 2019

Szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Regulamin konkursu WFOŚiGW w Gdańsku

Obowiązki Wykonawcy prac

Wniosek

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Spotkanie informacyjne w Wejherowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców powiatu wejherowskiego na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

KOMUNIKAT GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kategoria: Aktualności

BANKOWCY DLA EDUKACJI

Kategoria: Aktualności

GMINNA EWIDENCJA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE

Kategoria: Aktualności

ŚWIADCZENIA 500 +

Kategoria: Aktualności