Powszechny Spis Rolny

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień
1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych
i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

SPIS ROLNY 2020 – PREZENTACJA

Kategoria: Aktualności

Konsultacje uchwały antysmogowej

KOMUNIKAT

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 o udziale społeczeństwa w opracowaniu

uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej poza miastami”)

 

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 39 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

Zarząd Województwa Pomorskiego

zawiadamia, że:

 

Zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarem miast województwa pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Z treścią projektu przedmiotowej uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2 w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie od  13 lipca do 14 sierpnia 2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska i Rolnictwa

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

 

Komunikat konsultacje poza miastami

 

Kategoria: Aktualności

Powszechny Spis Rolny

Kategoria: Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie http://www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Kategoria: Aktualności

Wyróżnienie dla Gminy Choczewo

Gmina Choczewo otrzymała wyróżnienie w rankingu “Gmina z niską opłatą klimatyczną” organizowanym przez portal internetowy psur.pl – Wycieczki po Polsce.
Ranking ten dotyczy nadmorskich miejscowości, jest organizowany rokrocznie od 2011 roku (z wyjątkiem roku 2019). Jest on skierowany zarówno do turystów (żeby wiedzieli gdzie będą mogli zapłacić mniej), jak i do mieszkańców (w ten sposób tworzy się dobry wizerunek gminy i turyści chcą wracać).
Opłata klimatyczna lub miejscowa jest to podatek, który trzeba płacić w miejscowościach atrakcyjnych przyrodniczo bądź uzdrowiskowych jeśli przebywa się w nich dłużej niż dobę. Opłatę klimatyczną jako opłatę miejscową mogą pobierać gminy “w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach”.

Pełen ranking dostępny na stronie: https://www.psur.pl/a.aspx?id=456

Kategoria: Aktualności

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Choczewo

Uwaga:  od 1 sierpnia 2020 r. zmieniają się godziny pracy Urzędu Gminy!

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek – 7.30 – 17.00
          wtorek – 7.30 – 15.30
             środa – 7.30 – 15.30
      czwartek – 7.30 – 15.30
            piątek – 7.30 – 14.00

Wójt Gminy Choczewo od 1 sierpnia br. w sprawie skarg i wniosków przyjmować będzie  interesantów w każdy poniedziałek od 7.30 do 17.00.

Kategoria: Aktualności

Program Moja Woda

Do 5 000 zł dotacji na przydomowe instalacje, które magazynują wody opadowe lub roztopowe można będzie otrzymać z programu Moja Woda.

Nabór wniosków rusza 1 lipca 2020 r.

Program skierowany jest do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach programu można otrzymać do 5 000 zł dotacji, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Nabór wniosków, prowadzić będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Kontakt z pracownikami WFOŚiGW w Gdańsku mojawoda@wfos.gdansk.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/program-moja-woda-od-lipca

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Bezpłatna mammografia

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że  LUX MED wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.

Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności