Kategoria: Aktualności

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Wójt Gminy Choczewo informuje, że prowadzi gminną ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Zgłoszenie do ewidencji jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, pól namiotowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

WNIOSEK o wpis do ewidencji (doc)

WNIOSEK o wpis do ewidencji (pdf)

ZMIANA danych obiektu (doc)

ZMIANA danych obiektu pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia (doc)

Wniosek o wydanie zaświadczenia pdf

Nr konta do wpłat za wydanie zaświadczenia

Kategoria: Aktualności

Strona internetowa GOKiB

W ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego w Choczewie otrzymał dofinansowanie, którego celem jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia online. W związku z powyższym powstała zupełnie nowa strona internetowa, połączona z interaktywną grą – spacerem wirtualnym. „Przejdź na stronę kultury w Choczewie” www.gokib.choczewo.com.pl

Kategoria: Aktualności

PSE przekazuje nam środki ochrony osobistej

 Urząd Gminy Choczewo otrzymał od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. pakiet środków ochrony indywidualnej do wykorzystania w trakcie epidemii COVID-19.  Bardzo dziękujemy za przekazaną pomoc i wsparcie.

 

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Powszechny Spis Rolny

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficznego

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Zgoda na udział

Kategoria: Aktualności

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Wójt Gminy Choczewo informuje, że prowadzi gminną ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Zgłoszenie do ewidencji jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, pól namiotowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA

  • przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie niebędącym obiektem hotelarskim,
  • rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym,

jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Wniosek o wpis do ewidencji (pdf)

Wniosek o wpis do ewidencji (word)

Wniosek należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Choczewo lub poprzez platformę ePUAP.

Kategoria: Aktualności

Powszechny Spis Rolny 2020

 

 

Kategoria: Aktualności