Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 3.12.2021 r. o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziałów w prawie własności działki nr 63.36, Kurowo

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 3.12.2021 r. o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziałów w prawie własności działki nr 63.36, Kurowo

 

Kategoria: Aktualności

GTSiR Latarnik Choczewo zaprasza na ,,MIKOŁAJKOWE GRANIE” dla drużyn sołeckich.

Data: 05.12.2021 r. godz. 12.00

Miejsce: Obiekty sportowe w Choczewie

Regulamin dostępny na stronie internetowej https://www.facebook.com/lkslatarnik.choczewo

Kategoria: Aktualności

Jarmark Bożonarodzeniowy

Kategoria: Aktualności

Harmonogram warsztatów – grudzień

Kategoria: Aktualności

Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022

Kategoria: Aktualności

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuję, że w miesiącu grudzień (06 i 20) punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach 15:00-16:00. W sekretariacie Urzędu Gminy można pobrać wniosek o wszczęcie procedury wobec osoby nadużywającej alkoholu.
Przewodnicząca GKRPA
Marta Lewandowska
Kategoria: Aktualności

Harmonogram zajęć świetlicowych w Gminie Choczewo

Kategoria: Aktualności

Przypominamy o bezpłatnym komputerowym badaniu wzroku

Kategoria: Aktualności