Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Artykuł umieszczono w Aktualności.