Polski Ład – edycja II

Druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych została rozstrzygnięta. Z tej okazji, dziś, tj. 15 czerwca 2022 o godzinie 11:00 przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie odbyło się wręczenie symbolicznych czeków. Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka odebrał wspomniany czek z rąk Wiceministra Infrastruktury – Marcina Horała oraz Wojewody Pomorskiego – Dariusza Drelich. Czek o łącznej wartości 13 331 55, 60 zł obejmuje aż trzy inwestycje: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie;  Przebudowa dróg wewnętrznych oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w Choczewie; a także Rewitalizacja centrum wsi Choczewo.

Artykuł umieszczono w Aktualności.