Zadzwoń (58) 572 39 13
Godziny otwarcia Pon: 7:30 - 17:00
Wt - Czw : 7:30 - 15:30
Pt : 7:30 - 14:00

Polskie Elektrownie Jądrowe

Przygotowanie, wybudowanie, a potem funkcjonowanie elektrowni jądrowej na Pomorzu nie tylko wpłynie korzystnie na rozwój regionu, ale także wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Pomorza oraz kraju. Rozwój programu energetyki jądrowej jest też jednym z filarów wzmacniania transformacji energetycznej Polski. 

Realizująca ten projekt spółka Polskie Elektrownie Jądrowe odpowiada m.in. za:

Właścicielem spółki Polskie Elektrownie Jądrowe jest Skarb Państwa, a nadzór nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i informacjami dotyczącymi projektu budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Wybrane materiały informacyjne:

 

 

Spotkania robocze:

 

Materiały dodatkowe dotyczące energetyki jądrowej i elektrowni jądrowej na Pomorzu: 

Mapy z lokalizacją (mapy poglądowe)

 

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych 

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS) jest programem realizowanym w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. PWIS jest inicjatywą skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na obszarze terytorialnym objętym Programem, a także organizacji lub jednostek posiadających osobowość prawną lub nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą działania na tym terenie.

Więcej informacji o Programie: https://ppej.pl/o-projekcie/program-wsparcia-inicjatyw-spolecznych/dokumenty-do-pobrania

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – Organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe, czyli Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utworzył na swojej stronie internetowej zakładkę poświęconą procedurze środowiskowej. Można na niej znaleźć m.in. informacje o przebiegu postępowania, a także zapoznać się z raportem środowiskowym. Zakładka dostępna jest pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/gdos/elektrownia-jadrowa-w-polsce-informacje-o-postepowaniu-ws-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach

Informacje o drodze krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utworzyła stronę internetową poświęconą budowie drogi dojazdowej do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Znajdują się tam m.in. informacje o wariantach przebiegu planowanej trasy oraz mapy planowanych inwestycji. Stronę można znaleźć pod adresem: 

https://lubiatowo-s6.pl/

 

Więcej informacji: