Zadzwoń (58) 572 39 13
Godziny otwarcia Pon: 7:30 - 17:00
Wt - Czw : 7:30 - 15:30
Pt : 7:30 - 14:00

Program współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Uchwała w sprawie uchwalenia na 2024 rok programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 6/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo

Załącznik nr 2 do zarządzenia – Wzór oferty.docx

Załącznik nr 2 do zarządzenia – Wzór oferty.pdf

Załącznik nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie.rft

Załącznik nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie.pdf

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI.docx

Poprzedni CECH Wejherowo oferuje: