Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Informujemy, że Gmina Choczewo otrzymała wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.494.000,00 zł
na budowę i wyposażenie domu sołeckiego wraz z garażem dla OSP
w miejscowości Sasino.

Artykuł umieszczono w Aktualności.