Urząd Gminy

Urząd Gminy Choczewo

84-210 Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17
tel. (58) 572-39-40, 572-39-13, 572-39-07,
fax (58) 676-30-12

Dane do faktury:

Gmina Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo
NIP 588-20-95-694


Wójt Gminy – Wiesław Gębka

Wójt Gminy Choczewo informuje, że przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
od 9.00 do 17.00

Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta – Krzysztof Kochan

Skarbnik Gminy – Alicja Kobiella

Godziny pracy w Urzędzie Gminy Choczewo

Poniedziałek 9:00 – 17:00

Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Uwaga: dla niektórych stanowisk pracy środa jest dniem wewnętrznym – urzędnicy nie przyjmują w tym dniu interesantów.

 

 

nr pokoju Imię i nazwisko Zakres obsługi interesantów Godziny przyjęć
1a Danuta Gradek Ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestr wyborców, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zgromadzenia publiczne Godziny pracy urzędu
1b Anita Bieleninik-Oyeye Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja i informacja o działalności gospodarczej Godziny pracy urzędu
2 Henryk Domaros Wycinka drzew, bezdomne zwierzęta, rolnictwo, łowiectwo, regularne przewozy osób, korzystanie z przystanków, zbiorniki bezodpływowe i transport nieczystości ciekłych Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
3 Wiesław Gębka Wszystkie sprawy gminy Poniedziałek w godzinach pracy urzędu
Wójt Gminy
Krzysztof Kochan Wszystkie sprawy urzędu gminy oraz gminy w zastępstwie Wójta Godziny pracy urzędu
Sekretarz Gminy
Zastępca Wójta
Maja Lessnau Sekretariat, przyjmowanie korespondencji, skarg, wniosków i petycji Godziny pracy urzędu
4 Aleksandra Wittbrodt Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Krzysztof Krzeptowski Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne, zjazdy z dróg gminnych Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
5 Jolanta Wójcikowska Geodezja Poniedziałek i czwartek 9:00 – 14:00
I piętro
Nr pokoju Imię i nazwisko Zakres obsługi interesantów Godziny przyjęć
8 Krzysztof Cudnik Obronność kraju i obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, zarządzanie kryzysowe Godziny pracy urzędu
9 Julia Labuda Wszystkie sprawy z zakresu działalności referatu finansowego w zastępstwie skarbnik Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Zastępca Skarbnika
Anna Lniska Wymiar podatków i opłat Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Anna Marczyńska Podatek VAT, środki trwałe Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Małgorzata Parcelewska Księgowość podatkowa Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Sara Płonka Księgowość podatkowa i opłat, akcyza Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
10 Alicja Kobiella Wszystkie sprawy z zakresu działalności referatu finansowego Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Skarbnik Gminy
11 Marta Borowiec Księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Joanna Lenc Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
13 Ewelina Bach Oświata Godziny pracy urzędu
Patrycja Doppke Kadry Godziny pracy urzędu
14 Weronika Zielaskiewicz Ochrona środowiska, drogownictwo Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Katarzyna Świątek Pozyskiwanie środków,  fundusz sołecki Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Izabela Ziółkowska Zamówienia publiczne Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
15 Mirosław Marcinkiewicz Wszystkie sprawy z zakresu działalności referatu, zeznania świadków do ZUS/KRUS Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
CIT
Nr pokoju Imię i nazwisko Zakres obsługi interesantów Godziny przyjęć
1 Elżbieta Błażejewska Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wtorek i czwartek
2 Anna Aniszewska Radca prawny Poniedziałek i piątek 9:00 – 14:00
 Piotr Kamiński
3 Magdalena Bojanowska Turystyka, sport i rekreacja, promocja Godziny pracy urzędu
Karolina Kopczyńska-Mikoś
4 Anna Kosno Biuro Rady Gminy Godziny pracy urzędu

KONTA BANKOWE URZĘDU GMINY CHOCZEWO W KASZUBSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WEJHEROWIE ODDZIAŁ W CHOCZEWIE:

  • 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 – DOCHODY
  • 72 8350 0004 2600 0185 2000 0150 – DOCHODY – Gospodarka odpadami
  • 30 8350 0004 2600 0185 2000 0130 – DOCHODY – SEEMORE EUR
  • 90 8350 0004 2600 0185 2000 0020 – WYDATKI
  • 77 8350 0004 2600 0185 2000 0060 – ZFŚS
  • 51 8350 0004 2600 0185 2000 0140 – SUMY DEPOZYTOWE
  • 43 8350 0004 2600 0185 2000 0090 – FUNDUSZ PRACY
  • PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA przy Urzędzie Gminy Choczewo: 97 8350 0004 2602 0053 2000 0010