Zadzwoń (58) 572 39 13
Godziny otwarcia Pon: 7:30 - 17:00
Wt - Czw : 7:30 - 15:30
Pt : 7:30 - 14:00

Urząd Gminy

Urząd Gminy Choczewo 

84-210 Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17
tel. (58) 572-39-40, 572-39-13, 572-39-07,
fax (58) 676-30-12
email: sekretariat@choczewo.com.pl

Dane do faktury:

Gmina Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo
NIP 588-20-95-694

Wójt Gminy – Wiesław Gębka

Wójt Gminy Choczewo informuje, że przyjmuje interesantów w sprawie skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od 7.30 do 17.00

 Zastępca Wójta- Arkadiusz Ceynowa

 Skarbnik Gminy – Wioletta Chromicz


Godziny pracy w Urzędzie Gminy Choczewo

poniedziałek – 7.30 – 17.00
          wtorek – 7.30 – 15.30
            środa – 7.30 – 15.30  Uwaga! Środa jest dniem wewnętrznym – w tym dniu urzędnicy nie przyjmują interesantów.

       czwartek – 7.30 – 15.30
            piątek – 7.30 – 14.00

 


KONTA BANKOWE URZĘDU GMINY CHOCZEWO W KASZUBSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WEJHEROWIE ODDZIAŁ W CHOCZEWIE:

UWAGA: Informujemy, nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych dla mieszkańców gminy z tytułu płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 01 lutego 2021r każdy mieszkaniec ma swój indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania płatności. Informacja o indywidualnych numerach rachunku przekazana będzie mieszkańcom wraz z decyzją o wymiarze podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego. Odrębnym pismem przekazana zostanie informacja o indywidualnym numerze konta bankowego dla płatności za gospodarkę odpadami.

Numer rachunku bankowego obowiązujący w latach ubiegłych jest nadal aktywny i wpłaty dokonane na dotychczasowy rachunek są przyjmowane i księgowane, jednakże z uwagi na wdrożenie płatności masowych uprzejmie prosimy o wpłacanie już na nowy indywidualny numer rachunku bankowego.

Jednocześnie informujemy, że osoby fizyczne nadal mogą dokonywać płatności podatków u sołtysów. 


Parter

Nr pokoju Imię i nazwisko Zakres obsługi interesantów Godziny przyjęć
1a Magdalena Bonk Obronność kraju i obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, zarządzanie kryzysowe, bezdomne zwierzęta, regularne przewozy osób, korzystanie z przystanków Godziny pracy urzędu
1b Anita Bieleninik-Oyeye Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja i informacja o działalności gospodarczej, ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestr wyborców, zgromadzenia publiczne Godziny pracy urzędu
2
3 Wiesław Gębka

Wójt Gminy

Wszystkie sprawy gminy Poniedziałek w godzinach pracy urzędu
 

Zastępca Wójta

Arkadiusz Ceynowa

Wszystkie sprawy urzędu gminy oraz gminy w zastępstwie Wójta Godziny pracy urzędu
Małgorzata Zabłotni Sekretariat, przyjmowanie korespondencji, skarg, wniosków i petycji Godziny pracy urzędu
4 Julita Zienke

Monika Mielewczyk

Nieruchomości Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Krzysztof Krzeptowski Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
5 Jarosław Marcyniuk Geodezja Poniedziałek i czwartek 9:00 – 14:00

 

I piętro

Nr pokoju Imię i nazwisko Zakres obsługi interesantów Godziny przyjęć
8 Ewelina Bach-Maćkowiak Oświata Godziny pracy urzędu
9 Małgorzata Parcelewska Księgowość podatkowa Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Anna Lniska Wymiar podatków i opłat Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Anna Marczyńska Podatek VAT, środki trwałe Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Magdalena Trojnar Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbiorniki bezodpływowe i transport nieczystości ciekłych Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Agnieszka Szmyd Księgowość podatkowa i opłat (w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi), akcyza Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
10 Patrycja Doppke Kadry Godziny pracy urzędu
11 Alicja Młyńska

Zastępca Skarbnika

Wszystkie sprawy z zakresu działalności referatu finansowego w zastępstwie skarbnik Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
12 Wioletta Chromicz

Skarbnik Gminy

Wszystkie sprawy z zakresu działalności referatu finansowego Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
13 Krystyna Steinke Płace Godziny pracy urzędu
Joanna Podkocka


Angelika Budnik

 


Remigiusz Dempc

Księgowość szkół


stanowisko ds. wymiary podatku i opłat


Kontrola podatków i opłat

Godziny pracy urzędu


 

Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy

 

14 Weronika Zielaskiewicz Ochrona środowiska, drogownictwo, wycinka drzew Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Wioleta Wiśniewska Pozyskiwanie środków,  fundusz sołecki Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Agata Rynko Zamówienia publiczne i gospodarka mieszkaniowa Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
15 Mirosław Marcinkiewicz

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Wszystkie sprawy z zakresu działalności referatu, zeznania świadków do ZUS/KRUS, uzgodnienia zjazdów z dróg gminnych, uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy

 

CIT

Nr pokoju Imię i nazwisko Zakres obsługi interesantów Godziny przyjęć
1 Elżbieta Błażejewska Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wtorek i czwartek
9:00 – 13:00
2 Radca prawny Worek i piątek 7:30 – 11:30
3 Julia Blok Biuro Rady Gminy Godziny pracy urzędu