Urząd Gminy

Urząd Gminy Choczewo 

84-210 Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17
tel. (58) 572-39-40, 572-39-13, 572-39-07,
fax (58) 676-30-12

Dane do faktury:

Gmina Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo
NIP 588-20-95-694

Wójt Gminy – Wiesław Gębka

Wójt Gminy Choczewo informuje, że przyjmuje interesantów w sprawie skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od 7.30 do 17.00

 Zastępca Wójta – Anna Kosno

 Skarbnik Gminy – Wioletta Chromicz

 

 

Godziny pracy w Urzędzie Gminy Choczewo

poniedziałek – 7.30 – 17.00
          wtorek – 7.30 – 15.30
            środa – 7.30 – 15.30
       czwartek – 7.30 – 15.30
            piątek – 7.30 – 14.00

Uwaga: dla niektórych stanowisk pracy środa jest dniem wewnętrznym – urzędnicy nie przyjmują w tym dniu interesantów.

 

Parter

Nr pokoju Imię i nazwisko Zakres obsługi interesantów Godziny przyjęć
1a Rafał Lessnau Obronność kraju i obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, zarządzanie kryzysowe Godziny pracy urzędu
1b Anita Bieleninik-Oyeye Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja i informacja o działalności gospodarczej, ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestr wyborców, zgromadzenia publiczne Godziny pracy urzędu
2 Henryk Domaros Wycinka drzew, bezdomne zwierzęta, rolnictwo, łowiectwo, regularne przewozy osób, korzystanie z przystanków, zbiorniki bezodpływowe i transport nieczystości ciekłych Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
3 Wiesław Gębka

Wójt Gminy

Wszystkie sprawy gminy Poniedziałek w godzinach pracy urzędu
Anna Kosno

Zastępca Wójta

Wszystkie sprawy urzędu gminy oraz gminy w zastępstwie Wójta Godziny pracy urzędu
Małgorzata Zabłotni Sekretariat, przyjmowanie korespondencji, skarg, wniosków i petycji Godziny pracy urzędu
4 Magdalena Pendzińska Nieruchomości Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Krzysztof Krzeptowski Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne, zjazdy z dróg gminnych Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
5 Jarosław Marcyniuk Geodezja Poniedziałek i czwartek 9:00 – 14:00

 

I piętro

Nr pokoju Imię i nazwisko Zakres obsługi interesantów Godziny przyjęć
8 Ewelina Bach Oświata Godziny pracy urzędu
9 Małgorzata Parcelewska Księgowość podatkowa Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Anna Lniska Wymiar podatków i opłat Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Anna Marczyńska Podatek VAT, środki trwałe Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Joanna Formela Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Agnieszka Szmyd Księgowość podatkowa i opłat (w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi), akcyza Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
10 Patrycja Doppke Kadry Godziny pracy urzędu
11 Alicja Krampa-Chrabąszczewicz

Zastępca Skarbnika

Wszystkie sprawy z zakresu działalności referatu finansowego w zastępstwie skarbnik Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
12 Wioletta Chromicz

Skarbnik Gminy

Wszystkie sprawy z zakresu działalności referatu finansowego Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
13 Krystyna Steinke Płace Godziny pracy urzędu
Joanna Podkocka Księgowość szkół Godziny pracy urzędu
14 Weronika Zielaskiewicz Ochrona środowiska, drogownictwo Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Katarzyna Świątek Pozyskiwanie środków,  fundusz sołecki Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
Agata Rynko Zamówienia publiczne i gospodarka mieszkaniowa Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy
15 Mirosław Marcinkiewicz

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Wszystkie sprawy z zakresu działalności referatu, zeznania świadków do ZUS/KRUS Godziny pracy urzędu, za wyjątkiem środy

 

CIT

Nr pokoju Imię i nazwisko Zakres obsługi interesantów Godziny przyjęć
1 Elżbieta Błażejewska Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wtorek i czwartek
9:00 – 13:00
Bartosz Kolanowski Radca prawny Poniedziałek i piątek 9:00 – 14:00
2
3 Maja Lessnau Biuro Rady Gminy Godziny pracy urzędu

 

 

 

KONTA BANKOWE URZĘDU GMINY CHOCZEWO W KASZUBSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WEJHEROWIE ODDZIAŁ W CHOCZEWIE:

  • 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 – DOCHODY
  • 72 8350 0004 2600 0185 2000 0150 – DOCHODY – Gospodarka odpadami
  • 30 8350 0004 2600 0185 2000 0130 – DOCHODY – SEEMORE EUR
  • 90 8350 0004 2600 0185 2000 0020 – WYDATKI
  • 77 8350 0004 2600 0185 2000 0060 – ZFŚS
  • 51 8350 0004 2600 0185 2000 0140 – SUMY DEPOZYTOWE
  • 43 8350 0004 2600 0185 2000 0090 – FUNDUSZ PRACY
  • PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA przy Urzędzie Gminy Choczewo: 97 8350 0004 2602 0053 2000 0010