UWAGA- III WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

UWAGA!

WÓJT GMINY CHOCZEWO PRZYPOMINA O  TRZECIM TERMINIE WYWOZU WIELKOGABARYTÓW.

ZGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI,Z KTÓREJ MA NASTĄPIĆ TRZECI WYWÓZ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO: 18.10.2021

58 572 39 13 (wew. 209)

 ODPADY  WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU ADRESÓW NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓRYCH  MA NASTĄPIĆ WYWÓZ.

 ZGŁOSZENIE NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ 2 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU!

3 TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: 20.10.2021

LUBIATOWO,KOPALINO,KIERZKOWO,KARCZEMKA KIERZKOWSKA,OSIEKI LĘBORSKIE, JACKOWO OSIEDLE k. Kopalina

 

Artykuł umieszczono w Aktualności.