UWAGA!!! NOWE ZASADY DOSTARCZANIA ODPADÓW DO PSZOK!*

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK

Choczewo ul. Pierwszych Osadników 77(przy GZGK), 84-210 Choczewo 

Czynny  w SOBOTY w godzinach 10.00 – 14.00

Zamiar dostarczenia odpadów do PSZOK należy zgłosić pod nr tel. 58 572 39 13 (wew. 209)

Zgłoszenia dotyczące  dostarczenia odpadów do PSZOK przyjmujemy do czwartku (każdego tygodnia) do godz. 15.00. Osoby przywożące odpady bez wcześniejszego zgłoszenia, nie będą obsługiwane!!!

W PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady komunalne z terenu gminy Choczewo, dostarczane przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami

* Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2021 Wójta Gminy Choczewo z dnia 27.04.2021r. w sprawie ustalenia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania

Artykuł umieszczono w Aktualności.