Uwaga przypominamy !

Wójt Gminy Choczewo przypomina, że każda środa jest dniem wewnętrznym

– urzędnicy nie przyjmują w tym dniu interesantów.

Artykuł umieszczono w Aktualności.