DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Informujemy, iż do dnia 30.06.2022 roku należy wypełnić deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklaracje dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy bądź bezpośrednio do odbioru w sekretariacie.

Dotyczy każdego sposobu zaopatrywania domów w ciepło i ciepłą wodę. Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakich źródeł ciepła używa.

Artykuł umieszczono w Aktualności.