Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP w miejscowości Sasino

Kategoria: Aktualności

UWAGA- IV WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

UWAGA!

WÓJT GMINY CHOCZEWO PRZYPOMINA O CZWARTYM TERMINIE WYWOZU WIELKOGABARYTÓW.

ZGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI,Z KTÓREJ MA NASTĄPIĆ CZWARTY WYWÓZ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO: 19.10.2021

58 572 39 13 (wew. 209)

 ODPADY  WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU ADRESÓW NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓRYCH  MA NASTĄPIĆ WYWÓZ.

ZGŁOSZENIE NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ 2 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU!

4 TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: 21.10.2021

OSETNIK- STILO – SASINO,

CIEKOCINO,CIEKOCINKO,SŁAJSZEWO,

SŁAJSZEWKO, BIEBROWO,JACKOWO

Kategoria: Aktualności

Informacja – Cennik biletów miesięcznych na trasie Lębork – Choczewo -,,BOGUŚ BUS”

Kategoria: Aktualności

AKTUALIZACJA – KONKURS GRANTOWY CYFROWA GMINA – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

AKTUALIZACJA

KONKURS GRANTOWY CYFROWA GMINA – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

Gmina Choczewo informuje, że startuje w konkursie grantowym ,,Cyfrowa Gmina’’ mającym na celu wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym organizowanym przez KPRM oraz Fundusze Europejskie. Konkurs ten umożliwia przekazanie na własność sprzętu komputerowego dla dziecka szkoły podstawowej
lub ponadpodstawowej, które posiada krewnego w linii prostej, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Rodziców lub pełnoletnich uczniów szkół średnich zainteresowanych otrzymaniem sprzętu komputerowego zachęcamy do składania oświadczeń dostępnych na stronie internetowej Gminy Choczewo, Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej lub w budynku Urzędu Gminy do dnia 22.10.2021.

*Jeśli jest to możliwe do oświadczania należy dołączyć świadectwo pracy krewnego.

Warunkiem pozytywnej weryfikacji oświadczenia jest przede wszystkim zamieszkiwanie dziecka oraz działanie ówczesnego PPGRu na terenie Gminy Choczewo.

Z dniem 15.10.2021 uległy zmianie wzory oświadczeń. Osoby, które złożyły oświadczenia przed w/w datą nie są zobligowane do ich wymiany.

 W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Choczewo Panią Julią Blok  pod numerem telefonu: 58 572-39-13  / 58 572-39-40 wew. 223. 

Więcej informacji o programie na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

AKTUALIZACJA – Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego pdf

AKTUALIZACJA – Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego doc

AKTUALIZACJA – Oświadczenie pełnoletniego ucznia pdf

AKTUALIZACJA – Oświadczenie pełnoletniego ucznia doc

Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 15 października 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Choczewko

wykaz nieruchomości na sprzedaż – udziały w prawie własności działki nr 63.36 w miejscowości Choczewko

Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 15 października 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Zwartowo

wykaz nieruchomości na sprzedaż – udziały w prawie własności działki nr 16.39 w miejscowości Zwartowo

Kategoria: Aktualności

Wieczorek z poezją – Zaduszkowo z Baczyńskim

Kategoria: Aktualności

Nabór do Choczewskiej Grupy Teatralnej

Kategoria: Aktualności

UWAGA- III WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

UWAGA!

WÓJT GMINY CHOCZEWO PRZYPOMINA O  TRZECIM TERMINIE WYWOZU WIELKOGABARYTÓW.

ZGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI,Z KTÓREJ MA NASTĄPIĆ TRZECI WYWÓZ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO: 18.10.2021

58 572 39 13 (wew. 209)

 ODPADY  WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU ADRESÓW NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓRYCH  MA NASTĄPIĆ WYWÓZ.

 ZGŁOSZENIE NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ 2 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU!

3 TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: 20.10.2021

LUBIATOWO,KOPALINO,KIERZKOWO,KARCZEMKA KIERZKOWSKA,OSIEKI LĘBORSKIE, JACKOWO OSIEDLE k. Kopalina

 

Kategoria: Aktualności

UWAGA – II WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

UWAGA!

WÓJT GMINY CHOCZEWO PRZYPOMINA O DRUGIM TERMINIE WYWOZU WIELKOGABARYTÓW.

ZGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI,Z KTÓREJ MA NASTĄPIĆ DRUGI WYWÓZ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO:15.10.2021

58 572 39 13 (wew. 209)

 

ODPADY  WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU ADRESÓW NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓRYCH  MA NASTĄPIĆ WYWÓZ.

 ZGŁOSZENIE NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ 2 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU!

 

2 TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: 19.10.2021

ŁĘTOWO,ŁĘTÓWKO,SŁAJKOWO,GARDKOWICE,

KARCZEMKA GARDKOWSKA,ŻELAZNO,KUROWO,

PRZEBENDOWO,PRZEBENDÓWKO,BORKOWO,

BORKÓWKO,ZWARTOWO,ZWARTÓWKO,

ZWARCIENKO,GOŚCIĘCINO

Kategoria: Aktualności