Łeba perłą jest Bałtyku

Kategoria: Aktualności

Zaproszenie na spotkanie informacyjne Polskich Sieci Energetycznych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają mieszkańców gminy Choczewo, w szczególności właścicieli, których dotyczy planowana inwestycja, na spotkania informacyjne:

  • 15 czerwca 2021 roku w godz. od 15:00 do 19:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łętowo,
  • 16 czerwca 2021 roku w godz. od 8:30 do 13:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kierzkowo (Kierzkowo 2),            
  • 16 czerwca 2021 roku w godz. od 15:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17,
  • 17 czerwca 2021 roku w godz. od 8:30 do 13:00 w sali gimnastycznej na terenie byłej szkoły
    w miejscowości Zwartowo (Zwartowo 19 b).

Mając na uwadze obecny stan epidemii oraz związane z nim restrykcje, zalecamy wcześniejsze umówienie się na konkretny dzień i godzinę. Przewidziany czas spotkania zależny będzie od Państwa potrzeb. Standardowo prezentacja inwestycji oraz rozmowa z przedstawicielem PSE zajmuje około 40 minut.

Możliwość umówienia terminu spotkania pod numerem infolinii: 887 778 992 lub adresem e-mail: pomorzedajemoc@pse.pl

Więcej informacji o inwestycji na stronie: https://pomorzedajemoc.pse.pl/

Kategoria: Aktualności

Uwaga przypominamy !

Wójt Gminy Choczewo przypomina, że każda środa jest dniem wewnętrznym

– urzędnicy nie przyjmują w tym dniu interesantów.

Kategoria: Aktualności

Zasady utrzymania porządku w toaletach

W 2021 roku Nadleśnictwo Choczewo zakończyło II etap projektu „Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną” finansowanego z Regionalnego programu operacyjnego Marszałka województwa pomorskiego. Z powodzeniem udało się pogodzić ochronę przyrody, turystykę i gospodarkę leśną.

Przy najliczniej odwiedzanych plażach ustawione zostały toalety. W sezonie turystycznym są one ogólnodostępne ograniczając prawie do zera zanieczyszczanie lasu.

W bieżącym roku Nadleśnictwo Choczewo porozumiało się z Gminą Choczewo. W sezonie letnim, nowo otwarte toalety przy wejściu 51, na mocy podpisanego porozumienia będą sprzątane i utrzymywane przez Gminę Choczewo.

Kategoria: Aktualności

Dzień otwarty w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej

Kategoria: Aktualności

Bezpłatne badanie płuc

Kategoria: Aktualności

Bezpłatne badanie mammograficzne

Kategoria: Aktualności

UWAGA!!! NOWE ZASADY DOSTARCZANIA ODPADÓW DO PSZOK!*

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK

Choczewo ul. Pierwszych Osadników 77(przy GZGK), 84-210 Choczewo 

Czynny  w SOBOTY w godzinach 10.00 – 14.00

Zamiar dostarczenia odpadów do PSZOK należy zgłosić pod nr tel. 58 572 39 13 (wew. 209)

Zgłoszenia dotyczące  dostarczenia odpadów do PSZOK przyjmujemy do czwartku (każdego tygodnia) do godz. 15.00. Osoby przywożące odpady bez wcześniejszego zgłoszenia, nie będą obsługiwane!!!

W PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady komunalne z terenu gminy Choczewo, dostarczane przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami

* Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2021 Wójta Gminy Choczewo z dnia 27.04.2021r. w sprawie ustalenia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania

Kategoria: Aktualności

Wywóz wielkogabarytów

UWAGA!

WÓJT GMINY CHOCZEWO PRZYPOMINA O CZWARTYM TERMINIE WYWOZU WIELKOGABARYTÓW.

ZGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI,Z KTÓREJ MA NASTĄPIĆ CZWARTY WYWÓZ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO:

07.04.2021

58 572 39 13 (wew. 209) 

ODPADY  WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU ADRESÓW NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓRYCH  MA NASTAPIĆ WYWÓZ.

 ZGŁOSZENIE NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ 3 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU!

4 TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: 08.04.2021

OSETNIK-STILO-SASINO,

CIEKOCINO,CIEKOCINKO,SŁAJSZEWO,

SŁAJSZEWKO,BIEBROWO,JACKOWO

Kategoria: Aktualności

Drugi termin wywozu śmieci wielkogabarytowych

UWAGA!

WÓJT GMINY CHOCZEWO PRZYPOMINA O DRUGIM TERMINIE WYWOZU WIELKOGABARYTÓW.

ZGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI,Z KTÓREJ MA NASTAPIĆ DRUGI WYWÓZ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO:

02.04.2021

58 572 39 13 (wew. 209) 

ODPADY  WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU ADRESÓW NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓRYCH  MA NASTAPIĆ WYWÓZ.

 

ZGŁOSZENIE NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ 3 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU!

2 TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: 06.04.2021

ŁĘTOWO,ŁĘTÓWKO,SŁAJKOWO,GARDKOWICE,

KARCZEMKA GARDKOWSKA,ŻELAZNO,KUROWO,

PRZEBENDOWO,PRZEBENDÓWKO,BORKOWO,

BORKÓWKO,ZWARTOWO,ZWARTÓWKO,

ZWARCIENKO,GOŚCIĘCINO

Kategoria: Aktualności