Dbamy o klimat

Gmina Choczewo oraz Fundacja dbamy o klimat zapraszają do udziału w projekcie „Proekologiczna Gmina Choczewo”.

Projekt został stworzony przez Fundację DBAMY O KLIMAT i realizowany jest cyklicznie na terenie zaproszonych samorządów. Projekt generuje efekt ekologiczny w zakresie obniżenia emisji do atmosfery szkodliwych substancji zanieczyszczających środowisko, w ujęciu zarówno lokalnym jak i globalnym. Generuje tym samym wiele korzyści dla miast, gmin i ich mieszkańców.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie:
– wymiana źródeł ciepła na nowe, ekologiczne i ekonomiczne, tj.: pompy ciepła, klimatyzatory, itp.;
– wymiana instalacji grzewczych;
– montaż instalacji fotowoltaicznych;
– termomodernizacja budynków mieszkalnych;
– wykorzystanie obecnie funkcjonujących programów dofinansowań;
– możliwość uzyskania niskooprocentowanego kredytu OZE na wkład własny.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 17.08.2022 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Choczewo

Serdecznie zapraszamy!

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Dbamy o klimat została wyłączona

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie on-line dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenie są bezpłatne dla uczestników i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszę o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Zaproszenie na bezpłatne szkolenie on-line dla Kół Gospodyń Wiejskich została wyłączona

Konkurs Grantowy dla Pomorskich Firm z Branży Czasu Wolnego IMPULS

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła kolejny nabór wniosków w ramach projektu „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”. Przedsiębiorcy aby pozyskać  dofinansowanie nie muszą już spełniać warunku spadku co najmniej 25%  swoich przychodów liczonych jako średnia w latach 2020-2021 w stosunku do 2019 r. Wnioski będą przyjmowane od 26 sierpnia do 5 września 2022.

Dla kogo?

O grant mogą ubiegać się mikro lub mali przedsiębiorcy z branży czasu wolnego którzy:

  • posiadają PKD głównej działalności wskazane w Regulaminie Konkursu Grantowego – poniżej tabela. Są wśród nich przedsiębiorcy oferujący usługi noclegowe, gastronomiczne, sportowe, artystyczne, zajmujący się organizacją turystyki oraz wydarzeń biznesowych i rekreacyjnych.
  • działają co najmniej od 1 stycznia 2019 r. oraz od tego czasu posiadają wyżej wspomniany PKD dzielności głównej. PKD zostały wskazane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego.
  • ich główna siedziba oraz realizowany projekt będą zlokalizowane w województwie pomorskim

Link do ogłoszenia konkursowego:  https://www.arp.gda.pl/2207,ii-konkurs-grantowy-w-ramach-projektu-impuls

Więcej informacji w załączniku poniżej:
Konkurs grantowy dla firm czasu wolnego

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Konkurs Grantowy dla Pomorskich Firm z Branży Czasu Wolnego IMPULS została wyłączona

Poznaj moc bałtyckiego wiatru. Plaża PGE

Ze względu na przypływy zmieniono lokalizację strefy Plaża PGE z Lubiatowa na Sasino (do 16.08).

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Poznaj moc bałtyckiego wiatru. Plaża PGE została wyłączona

Mammobus

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Mammobus została wyłączona

Kulturalna scena letnia

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Kulturalna scena letnia została wyłączona

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

W związku z wpływem do Rady Gminy pisma z prośbą o rozpowszechnienie informacji o zbieraniu podpisów pod petycją w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe w związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym i wspieraniem przez rząd niektórych nośników energii (węgiel, gaz, paliwa płynne) przekazujemy pełną treść apelu oraz załączamy link do petycji. Po zebraniu podpisów petycja zostanie skierowana do Premiera, Prezydenta oraz do właściwych  ministerstw.

https://www.openpetition.eu/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece została wyłączona

LI SESJA RADY GMINY CHOCZEWO

Dnia 26 lipca 2022 o godzinie 10:00 odbędzie się LI posiedzenie Rady Gminy Choczewo.
Zapraszamy do sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie ( Urząd Gminy) lub na transmisję online na YouTube.

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania LI SESJA RADY GMINY CHOCZEWO została wyłączona

“Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – nabór wniosków


 KOMUNIKATU O WZNOWIENIU NABORU_14.07.2022

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania “Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – nabór wniosków została wyłączona

Gratulacje dla ósmoklasistów

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Gratulacje dla ósmoklasistów została wyłączona