Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Choczewo informuje, że w dniu 17.11.2021 Gmina Choczewo otrzymała wezwanie do uzupełnień przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wniosku złożonego
w programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR
w rozwoju cyfrowym”.

Obowiązkiem  składającego oświadczenie w ramach ww. programu jest dostarczenie  dokumentu potwierdzającego zatrudnienie krewnego w PGR.

W związku z powyższym osoby, które złożyły oświadczenie bez dokumentu potwierdzającego zatrudnienie krewnego w PGR zobowiązane są do uzupełnienia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do 03.12.2021 do godziny 14.00, pokój nr 14.

Wyznaczony termin jest terminem ostatecznym, po jego upływie oświadczenia niekompletne zostaną odrzucone.

Artykuł umieszczono w Aktualności.