OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Choczewo, iż w dniu:
15 stycznia 2018 r. o godz. 17. 30 – I termin
15 stycznia 2018 r. o godz. 18. 00 – II termin
odbędzie się zebranie wiejskie.
W porządku zebrania :wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Choczewo
Zebranie odbędzie się w stołówce szkolnej Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie.
Wójt

Artykuł umieszczono w Aktualności.