Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności podatków lokalnych

Wójt Gminy Choczewo przypomina o zbliżającym się terminie płatności II raty: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa 16 maja 2022.

Należności z tytułu podatków należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe. Podatki można również uregulować u sołtysa.

Artykuł umieszczono w Aktualności.