Wymiana okien w szkolnej sali gimnastycznej w Choczewie

Artykuł umieszczono w Aktualności.