Kategoria: Aktualności

Harmonogram warsztatów styczeń 2022

Kategoria: Aktualności

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Kategoria: Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych BLOKI Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabydowy jednorodzinnej Harmonogram odbioru odpadów komunalnych domki letniskowe

Kategoria: Aktualności

”Budowa ciągu komunikacyjnego prowadzącego do morza w miejscowości Sasino”

Zakończono realizację inwestycji pod nazwą ”Budowa ciągu komunikacyjnego prowadzącego do morza w miejscowości Sasino”. W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano odcinek 1.500 mb drogi – ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni naturalnej z klińca – kruszywa łamanego i jezdni ograniczonej obrzeżami betonowymi, szerokości … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Otwarty konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Oferty należy składać w terminie do 19 stycznia 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Choczewo przy ul. Pierwszych Osadników 17, przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data dotarcia przesyłki. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

UWAGA

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Choczewo nr 100/2020  z dnia 8 grudnia 2020 r.  ustala się dzień 24 grudnia 2021r.  wolnym od pracy.   W tym dniu Urząd Gminy Choczewo będzie nieczynny.  

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 3.12.2021 r. o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziałów w prawie własności działki nr 16.39, Zwartowo

Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 3.12.2021 r. o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziałów w prawie własności działki nr 16.39, Zwartowo

Kategoria: Aktualności