Kategoria: Aktualności

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Choczewie

 

Kategoria: Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek do Urzędu Gminy Choczewo. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać : w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Numery kont bankowych

KONTA BANKOWE URZĘDU GMINY CHOCZEWO W KASZUBSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WEJHEROWIE ODDZIAŁ W CHOCZEWIE:  UWAGA: Informujemy, nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych dla mieszkańców gminy z tytułu płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Staż na start

STAŻ NA START Wszystkich chętnych z Gminy Choczewo, którzy chcą nabyć nowe doświadczenia w pracy w Urzędzie  zachęcamy do zgłaszania się na STAŻ do Urzędu Gminy w Choczewie. OFERUJEMY: miłą atmosferę pracy, szanse na rozwój zawodowy, zdobycie cennych doświadczeń Warunkiem … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

UWAGA! PTASIA GRYPA

     

Kategoria: Aktualności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021, Wójt Gminy Choczewo Gminny Komisarz Spisowy … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Zakończenie ferii zimowych

Dobiegły końca ferie zimowe w Gminie Choczewo, które jak mówiły uczestniczące w nich dzieci – były za krótkie. Działo się dużo, na frekwencję oraz nudę nie można było narzekać. Nasi najmłodsi mieli możliwość uczestniczenia w rozmaitych aktywnościach zorganizowanych przez Gminną … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Wymiana okien w szkolnej sali gimnastycznej w Choczewie

Kategoria: Aktualności

ROZBUDOWA PLACU ZABAW W ŁĘTOWIE

Kategoria: Aktualności

Otwarty konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Wójt Gminy Choczewo o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie: -wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; -kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; -podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,pielęgnowania polskości oraz rozwoju … Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności