Gospodarka odpadami

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 2020 r. – stali mieszkańcy:

Choczewko

Choczewo (bloki) ul. Pucka 10, Pucka 12, Pucka 14, Pucka 16, Wojska Polskiego 3, Wojska Polskiego 5

Choczewo ul. Chmielna, Kusocińskiego, Kościuszki, Prusa, Reymonta, Mickiewicza, Konopnickiej, Matejki, Ogrodowa, Łąkowa, Łowiecka, Lisia, Różana, Świerkowa, Osada Leśna, Jeziorna

Choczewo ul. Pucka, Pierwszych Osadników, Wojska Polskiego, Piwna, Szkolna, Kowalewskiego, Krótka, Bałtycka

Lubiatowo, Kopalino, Kierzkowo, Osieki Lęborskie, Jackowo Osiedle k. Kopalina

Lublewo Lęborskie, Lublewko, Starbienino

Łętowo, Słajkowo, Łętówko, Gardkowice, Karczemka Gardkowska

Osetnik (Stilo), Sasino, Ciekocino, Ciekocinko, Słajszewo, Słajszewko, Biebrowo, Jackowo Wieś

Zwartowo 19C (blok)

Żelazno, Kurowo, Przebendowo, Przebendówko, Borkowo Lęb., Borkówko, Zwartowo, Zwartówko, Zwarcienko, Gościęcino

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 2020 r. – nieruchomości letniskowe:

Choczewo

Sasino, Stilo (Osetnik), Ciekocino, Ciekocinko, Słajszewo, Słajszewko, Biebrowo, Jackowo (wieś)

Kopalino, Lubiatowo, Jackowo (osiedle k. Kopalina), Kierzkowo, Osieki

Lublewo, Lublewko, Starbienino

Łętowo, Łętówko, Karczemka Gardkowska

Przebendowo, Zwartowo, Zwartówko

 

Segregacja odpadów komunalnych w gminie Choczewo

Odpady segreguję, bo surowców nie marnuję!

Segregacja_Choczewo_ISegregacja_Choczewo_II


Segregacja


Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Choczewo – RDR firmy

Miejsca-zagospodarowania-odpadów

Zbiórka elektroodpadów i baterii

Zbiórka przeterminowanych leków

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Choczewo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Choczewo za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Choczewo za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Choczewo za 2016 rok


 

segregacja

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/abc-segregacji-odpadow/


Odbiór odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku. Ryczałtowa stawka opłaty.

Komunikat

ROCZNA OPŁATA RYCZAŁTOWA

PROSIMY O UZUPEŁNIANIE WSZYSTKICH DANYCH ZAWARTYCH W DRUKU DEKLARACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DANE ADRESOWE, ZARÓWNO MIEJSCA STAŁEGO ZAMIESZKANIA (OBOWIĄZKOWO NALEŻY PODAWAĆ INFORMACJE TJ. POWIAT, GMINA, NR TELEFONU KONTAKTOWEGO) JAK I MIEJSCA POWSTAWANIA ODPADÓW (ULICĘ, KOD POCZTOWY I POCZTĘ (84-210 CHOCZEWO)) ORAZ DANE ZWIĄZANE Z WYLICZENIEM OPŁATY.

DEKLARACJA – PDF

DEKLARACJA – DOC

Wyjaśnienie-przyczyn-złożenia-korekty-deklaracji-1

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA TABLICZKI Z NUMEREM DOMU

 

OPŁATY I DEKLARACJE – stali mieszkańcy gminy


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
PSZOK

Zmiana godzin PSZOK 2017

Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Choczewo z dnia 25.04.2018 r. w sprawie ustalenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – informacja


EDUKACJA EKOLOGICZNA

Film zrealizowany na terenie ZZO CBK w Czarnówku “Droga odpadu – zobacz co się dzieje z odpadami z naszej gminy”

Film “Nie spalaj śmieci, spal się ze wstydu”

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Środowiska:
EKOdzieciaki (eko – gry i zabawy dla dzieci)

Nowe prawo dla czystego środowiska

Materiały edukacyjne:

Podane powyżej materiały mają charakter poglądowy. Szczegółowy sposób i zakres selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Choczewo określają Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Choczewo oraz uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.