Ustawa o ochronie przyrody – zmiany od 01 stycznia 2017r.

news_gminaUstawa z dnia 16 grudnia 2016r o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawa o lasach /Dz. U. z 2016r. poz. 2249/ , która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, wprowadziła szereg istotnych zmian w przepisach dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu m.in. przepisów ustawy nie stosuje się do:

–  drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

–  drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

– drzew i krzewów, które usuwane są na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platana klonolistnego. W przypadku pozostałych gatunków drzew, gdy obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm oraz krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Uwaga: W każdym przypadku wymagana jest zgoda i zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów:

– usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub pomników przyrody, wojewódzkiego konserwatora zabytków

– będących siedliskiem ptaków chronionych, regionalnego dyrektora ochrony środowiska

Szczegółowych informacji udziela:

Urząd Gminy w Choczewie pokój nr 2, tel. 58 572 39 40 wew. 230.

Kategoria: Aktualności

Apel do hodowców drobiu!

HPAIApel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu:

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Wójt Gminy Choczewo ogłasza konkurs!

REGULAMIN KONKURSU:

->POBIERZ<-

Załącznik nr. 1 do regulaminu:

->POBIERZ<-

plakat

Kategoria: Aktualności

Stowarzyszenie STEK Wspólna Przyszłość informuje

UWAGA – bardzo ważna informacja dla osób, które zadeklarowały chęć przystąpienia do projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Choczewo poprzez instalację odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne Źródła Energii.

W związku z przystąpieniem Stowarzyszenia STEK „Wspólna Przyszłość”, jako partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z Gminą Choczewo pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Choczewo poprzez instalację odnawialnych źródeł energii” w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – Wsparcie Dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 osobom zainteresowanym członkostwem w naszym Stowarzyszeniu (jest to warunek skorzystania z dotacji do instalacji solarnej, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła!) udostępniamy deklarację przystąpienia.

Wypełnione deklaracje prosimy składać w Urzędzie Gminy w Choczewie pok. nr 14
do dnia 26.01.2017 r.

Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia STEK Wspólna Przyszłość

Statut Stowarzyszenia STEK Wspólna Przyszłość

Kategoria: Aktualności

Godziny pracy Urzędu.

Co gdzie-page-001
Co gdzie-page-002

Co gdzie-page-003

Kategoria: Aktualności

Ważna Informacja

oswiata-page-001

Kategoria: Aktualności

zmiana-godzin-pszok

Kategoria: Aktualności

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

news_wazneRozporządzenie MRiRW ws. zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

ulotka-irz

Kategoria: Aktualności

Ferie w Bibliotece

fwb

Kategoria: Aktualności

Dodatkowe polowania zbiorowe

Koło Łowieckie PONOWA informuje o dodatkowych polowaniach na lisy
INFORMACJA

Kategoria: Aktualności